Ειδήσεις

Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Σερβίων έως και 15-03-2021


Ο  Δήμος Σερβίων λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/03-04-2020)
 2. Tην Κ.Υ.Α.Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021 (ΦΕΚ 534 Β΄10-02-2021)
 3. Την με Α.Π. 1250/07-01-2021 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με θέμα «Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) σε περιοχή ευθύνης του Δήμου Σερβίων»
 4. Την 2/2021 Απόφαση του Δημάρχου Σερβίων με θέμα: «Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α΄ 171) του Δήμου Σερβίων»
 5. Το Α.Π. 798/11-02-2021 έγγραφο του Δήμου Σερβίων προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με θέμα: « Επέκταση του μέτρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του Ν. 4497/2017 του Δήμου Σερβίων»

Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Ν   Ε   Ι

– Την επέκταση του μέτρου λειτουργίας   παράλληλης υπαίθριας αγοράς την ίδια ημέρα και την  ίδια ώρα  λειτουργίας της υφιστάμενης υπαίθριας (λαϊκής) αγοράς που διεξάγεται στην πόλη των Σερβίων  (ημέρα λειτουργίας: Δευτέρα, ώρες λειτουργίας: 07.00 -14.00)

– η νέα παράλληλη υπαίθρια αγορά θα λειτουργήσει αποκλειστικά στην οδό Καραολή.

– καθώς στην πόλη των Σερβίων λειτουργεί επέκταση του μέτρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς, δεν εφαρμόζεται το ποσοστό 50% για τη συμμετοχή πωλητών ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγοί και επαγγελματίες)

– κατά τα λοιπά, τηρούνται τα προληπτικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Κατά την διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς όλοι οι εκθέτες:

 • Θα πρέπει να φορούν γάντια.
 • Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
 • Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα).
 • Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους πέντε (5) μέτρα ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.
 • Να έχουν τοποθετημένο σε εμφανές σημείο του πάγκου τους δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνουνε τα μεταλλικά νομίσματα.
 • Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.
 • Να έχουν τοποθετημένα στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση από τους καταναλωτές.
 • Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.
 • Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΑΜΠΟΥΡΑ ΑΘΗΝΑ

Προηγούμενο άρθρο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο απογραφέων γεωργίας - κτηνοτροφίας 2021
Επόμενο άρθρο Ζωντανή μετάδοση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού